Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dokładny opis wady, termin ujawnienia wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. Reklamowany towar powinien być czysty. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższego formularza:

 

2. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem prosimy odesłać na adres:

KAJA KATARZYNA KRET
UL. A.E. FIELDORFA "NILA" 5C/1
07-410 OSTROŁĘKA

 

3. Sklep w terminie 14 dni powiadomi klienta o decyzji w sprawie sposobu realizacji reklamacji.

 

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony. Jeśli naprawa nie będzie technicznie możliwa produkt zostanie wymieniony na nowy i odesłany.

Jeżeli naprawa/ wymiana towaru będzie technicznie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty. W tej sytuacji Klient może także dokonać wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za reklamowany.

 

 
 

 

 

Sellingo.pl - Oprogramowanie sklepu internetowego