Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Sklep Kaja Katarzyna Kęsicka-Kret, ul.Kopernika 7/17, 07-400 Ostrołęka). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
1. Sklep e-kaja.pl jest prowadzony przez firmę:
Sklep Kaja Katarzyna Kęsicka-Kret
Ul.Kopernika 7/17
07-400 Ostrołęka
NIP: 758-105-75-30, REGON: 550428574,
nr wpisu do ewidencji: 8470,
KONTO BANKOWE: 07 1160 2202 0000 0002 5154 8256
dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kupującymmoże być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
8. W okresie czternastu dni od zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://e-kaja.pl/regulamin) W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego wyborze aktualnego jako obowiązującego.
14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu e-kaja.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.
 

Regulamin promocji "Newsletter"

Regulamin określa zasady korzystania z promocji "Newsletter"
 1. - Z promocji "Newsletter" klient może skorzystać tylko jeden raz. Każde kolejne użycie, będzie     skutkowało anulowaniem zamówienia.
 2. - Skorzystanie z rabatu nie jest obowiązkowe.
 3. - Przyznany rabat nie podlega wypłacie ani wymianie.
 4. - Rabat nie obniża kosztów dostawy.
 5. - Przyznanie rabatu obniża cenę regularną zakupionego w sklepie internetowym produktu  spełniającego  warunki promocji o 40zł.
 6. - Przyznany rabat nie może przekroczyć wartości produktu do którego jest przyznawany.
 7. - Rabat nie łączy się z żadną inną promocją i wyprzedażami.
 8. - Udział w promocji "Newsletter" nie jest obowiązkowy.
 9. - Skorzystanie z promocji jest bezpłatne- klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (poza   dodatkowymi kosztami wybranymi przez klienta w tym koszami dostawy i opłaceniem ceny   zakupionych produktów)
 10. - Czas trwania promocji jest nie określony, promocja jest aktualna do odwołania.
 11. - Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newsletter poprzez   wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 


W celu skorzystania z promocji należy:
 • - zapisać się do systemu Newsletter   
 • - w czasie trwania promocji złożyć zamówienie na produkty spełniające warunki promocji
 • - w trakcie składania zamówienia w koszyku wpisać kod rabatowy otrzymany drogą mailową.


Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o każdej zmianie regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową.
Pragniemy poinformować, że zapisując się na Newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przekazywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej przez e-kaja.pl 
 
 
Wersja 4.3 (Ostrołęka, 01.02.2014)
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl