Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Ul.A.E. Fieldorfa "Nila" 7B/11). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
1. Sklep e-kaja.pl jest prowadzony przez firmę:
Sklep Kaja Katarzyna Kret
Ul.A.E. Fieldorfa "Nila" 7B/11
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-105-75-30, REGON: 550428574,
Wpisany do CEiDG Rzeczypospolitej Polskiej przez Właściwego Ministra do Spraw Gospodarki nr. wpisu do ewidencji: 8470,
KONTO BANKOWE: 07 1160 2202 0000 0002 5154 8256
Adres e-mail: obuwie@e-kaja.pl
dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kupującymmoże być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
8. W okresie czternastu dni od zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Sklep Kaja Katarzyna Kret zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://e-kaja.pl/regulamin) W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego wyborze aktualnego jako obowiązującego.
14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu e-kaja.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.
 

Regulamin promocji "Newsletter"

Regulamin określa zasady korzystania z promocji "Newsletter"
 1. - Z promocji "Newsletter" klient może skorzystać tylko jeden raz. Każde kolejne użycie, będzie     skutkowało anulowaniem zamówienia.
 2. - Skorzystanie z rabatu nie jest obowiązkowe.
 3. - Przyznany rabat nie podlega wypłacie ani wymianie.
 4. - Rabat nie obniża kosztów dostawy.
 5. - Przyznanie rabatu obniża cenę regularną zakupionego w sklepie internetowym produktu  spełniającego  warunki promocji o 40zł.
 6. - Przyznany rabat nie może przekroczyć wartości produktu do którego jest przyznawany.
 7. - Rabat nie łączy się z żadną inną promocją i wyprzedażami.
 8. - Udział w promocji "Newsletter" nie jest obowiązkowy.
 9. - Skorzystanie z promocji jest bezpłatne- klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (poza   dodatkowymi kosztami wybranymi przez klienta w tym koszami dostawy i opłaceniem ceny   zakupionych produktów)
 10. - Czas trwania promocji jest nie określony, promocja jest aktualna do odwołania.
 11. - Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newsletter poprzez   wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 


W celu skorzystania z promocji należy:
 • - zapisać się do systemu Newsletter   
 • - w czasie trwania promocji złożyć zamówienie na produkty spełniające warunki promocji
 • - w trakcie składania zamówienia w koszyku wpisać kod rabatowy otrzymany drogą mailową.


Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o każdej zmianie regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową.
Pragniemy poinformować, że zapisując się na Newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przekazywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej przez e-kaja.pl 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU e-kaja.pl

Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu e-kaja.pl, a także administratorem powierzonych danych osobowych (zwanego dalej Sklepem) jest firma KAJA z siedzibą w Ostrołęce przy ul. A.E. Fieldorfa "Nila" 7B/11, 07-410 Ostrołęka, Polska,NIP 7581057530, REGON 550428574, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną obuwie@e-kaja.pl, a także telefonicznie  +48 (29)6911628 (dzień powszedni: 10.00 - 18.00, sobota 9.00 - 14.00).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

Twoje prawa do przechowywanych danych osobowych.

 1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w naszym sklepie internetowym masz prawo do: wglądu, przekazania danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie i korekty udostępnionych danych. Aby sprawdzić stan lub wydać dyspozycję co do procesowanych informacji, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną - (obuwie@e-kaja.pl) lub telefonicznie. Wszystkie dyspozycje wiążące muszą zostać wydane na środku trwałym (email, sms, korespondencja listowa na adres.

Co robimy, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych?

 1. W celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób stosujemy odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, takie jak firewalle i szyfrowanie. Dane dotyczące płatności oraz inne dane osobowe przesyłamy za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń. Przekazujemy dane w wypadku procesowania zamówienia tylko partnerom, którzy spełniają wymogi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.
 2. Do Twoich powierzonych danych osobowych mają dostęp tylko wyznaczone osoby, które procesują Twoje zamówienie, prowadzą z Tobą korespondencję emailową lub też są odpowiedzialne za rozsyłanie ofert handlowych (odpowiedzi na zapytania ofertowe, newsletter i informacje dotyczące produktu).
 3. Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Jeśli zażądasz, abyśmy przestali wysyłać Ci informacje i inną korespondencję lub usunęli Twoje dane, informacje zostaną usunięte jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane do obsługi posprzedażowej lub nie wymaga ich organizacja nadrzędna (np. Urząd Skarbowy).

Jakie dane przetwarzamy?

Powierzone przez Ciebie dane osobowe, jakie przetwarzamy, to informacje związane prawie wyłącznie z procesem realizacji zamówienia - są to:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres, na który ma zostać wysłane zamówienie,
 3. numer telefonu,
 4. adres email, który służy nam do przekazywania Ci informacji o kolejnych krokach realizacji zamówienia.

W wypadku zgody na otrzymywanie newslettera, pytań o dane produktu, korespondencji elektronicznej, a braku konta sklepowego i braku zamówień - przechowywujemy jedynie informację o Twoim adresie email, a jeśli dodatkowo zostały przekazane również Twoje imię i nazwisko, numer telefonu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych powyżej, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby sprawdzić stan lub wydać dyspozycję co do procesowanych informacji prosimy o kontakt pocztą elektroniczną - (obuwie@e-kaja.pl) lub telefonicznie pod numery podane w punkcie "Informacje ogólne". Wszystkie dyspozycje wiążące muszą zostać wydane na środku trwałym (email, sms, korespondencja listowa na podany adres w "Informacje ogólne").

Newsletter.

 1. Abyś mógł na bieżąco śledzić nowości i promocje na e-kaja.pl, możesz zapisać się do newslettera, dzięki temu na Twoje konto email będą trafiać prawdziwe okazje. Częstotliwość wysyłki newsletterów zależna jest od ilości wydarzeń w danym miesiącu. Zapewniamy, że bez powodu nie będziemy zaśmiecać ci skrzynki.
 2. Aby zapisać się do subskrybentów należy wyrazić zgodę, zaznacząjąc odpowiedni checkbox w procesie zakładania konta lub przekazania danych wysyłkowych - w wypadku zakupów bez rejestracji, lub też podając adres emailowy w polu "Newsletter" w stopce i późniejszym wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w drugim kroku zgody na otrzymywanie newsletterów.
 3. W wypadku chęci przerwania subskrypcji i wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, prosimy o kntakt pocztą elektroniczną - (obuwie@e-kaja.pl) lub telefonicznie pod numery podane w punkcie "Informacje ogólne"

Pozostałe informacje rozsyłane drogą email.

 1. Korzystamy z Twojego adresu email tylko w wypadku procesowania Twojego zamówienia (zmiany statusu, informacje o towarze) lub odpowiadając na zadane przez Ciebie pytania. Również, jeżeli wyrazisz taką zgodę, na podany adres email zostaną przesłane Ci wyniki zmierzenia konkretnego produktu, informacja o uzupełnieniu towaru lub zmiany jego ceny.
 2. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego sklepu, otrzymasz również informację o zmianach w regulaminie.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe.

 1. Twoje dane osobowe są przekazywane w trzech wypadkach:
  • firmom kurierskim (DHL , InPost, Paczka w Ruchu ) - aby mogły zrealizować dostarczenie towaru lub odbiór towaru otrzymują od nas: imie i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu komórkowego. Firmy te nie mogą wykorzystywać Twoich danych w inny sposób, niż do realizacji zlecenia lub kontaktu w sprawie dostarczenie/odbioru przesyłki. 
  • firmom odpowiedzialnym za obsługę recenzji i opinii (Opineo, Google), dzięki którym możesz skomentować nasze produkty i proces obsługi przez e-kaja.pl. Przede wszystkim do nich jest wysyłany Twój adres email, imie i nazwisko, wraz z listą zakupionych produktów. Firmy te nie mogą wykorzystywać Twoich danych w inny sposób niż do wystawienia przez Ciebie komentarza/opinii w ich systemach.
  • firmom pośredniczącym w obsłudze płatności (Payu, DotPay) - abyś mógł zapłacić korzystając z możliwości płatności elektronicznej operatorzy bramek płatniczych otrzymują dane zawarte w zamówieniu (dane płatnika, dane doręczenia wraz z listą produktów zamówionych w naszych sklepach internetowych).
  • pośrednio odwiedzając nasz serwis (e-kaja.pl) twoje dane system przekazuje do Google Analytics (Statystyki) i Google AdWords (Statystyki, remarketing) - o możliwości zakazu ich przetwarzania szerzej w punkcie "Informacja o plikach cookies"

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika i tylko w wypadku, gdy przekazanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zakupowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności, firm kurierskich dostarczających przesyłki.

Informacja o plikach cookies.

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
    • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane sa w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
    1. Ciasteczka Google Analytics z możliwośćią ich blokady:
     • _ga Używany przez Google Analytics do śledzenia aktywności użytkownika w różnych sesjach przeglądania. W przypadku niektórych ofert pracy ten plik cookie może udostępniać pracodawcom ograniczone informacje demograficzne o kandydatach. Użytkownik będzie wiedział, że te informacje są udostępniane, ponieważ zostanie wyraźnie poproszony o ich podanie w procesie aplikacji. 14 miesięcy Rezygnacja 
     • _gali Używana przez Google Analytics do rejestrowania elementu na poprzedniej stronie, z którym użytkownik wszedł w interakcję w celu uzyskania dostępu do bieżącej strony. Wygasa natychmiast. Rezygnacja
     • _utma Używany przez Google Analytics do przechowywania informacji o liczbie wizyt, pierwszej wizycie oraz ostatniej wizycie. Okres przechowywanie przez system - 14 miesięcy Rezygnacja
     • _utmb Używany przez Google Analytics do rejestrowania znacznika czasu momentu wejścia użytkownika do witryny. Okres przechowywanie przez system - 1 miesiąc Rezygnacja
     • _utmc Używany przez Google Analytics do śledzenia czasu opuszczenia witryny przez użytkowników. Okres przechowywanie przez system - 14 miesięcy. Rezygnacja
     • _utmz Używany przez Google Analytics do śledzenia miejsca pochodzenia odwiedzającego. Okres przechowywanie przez system - 14 miesięcy. Rezygnacja
   10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
   11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

    Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

      1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
      2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
       1. Internet Explorer
       2. Chrome
       3. Safari
       4. Firefox
       5. Opera
       6. Android
       7. Safari (iOS)
       8. Windows Phone
       9. Blackberry

Logi serwera.

   1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

   2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    1. czas nadejścia zapytania,
    2. czas wysłania odpowiedzi,
    3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    6. informacje o przeglądarce użytkownika,
    7. informacje o adresie IP.
   3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
   4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

   1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
   3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 
Wersja 4.3 (Ostrołęka, 01.02.2014)
Sellingo.pl - Oprogramowanie sklepu internetowego